RECOMANACIONS:

Comprovar les piles del termòstat.
Comprovar la pressió a la caldera.
Purgar els radiadors.
Comprovar el funcionament pujant el termòstat per sobre de la temperatura ambient.

Contracte de manteniment Calderes

IT 3. MANTENIMENT I US

Segons la Normativa del REIAL DECRET 1027/2007 del 20 de juliol. Reglament d'instal·lacions tèrmiques, R.I.T.E. I.T. 3.3. Aquesta instrucció tècnica conté les exigències que han de complir les instal·lacions tèrmiques amb el fi d'assegurar el funcionament al llarg de la seva vida útil, es faci amb la màxima eficiència energètica, garantir la seguretat i la durabilitat i la protecció del medi ambient així com les exigències establertes en el projecte o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada.

I.T. 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

I.T.3.4 PROGRAMA DE GESTIO ENERGETICA
Contracte de manteniment Calderes Gas

Tipus de contracte Revisió Bàsic Bàsic + Recanvis Bàsic + Aire Condicionat Industrial
Servei Revisió Obligatòria (RITE)
Desplaçament
Ma d'Obra
Totes les intervencions incloses *
Recanvis originals inclosos (10 anys)
Certificat anual Manteniment
Assessorament Energètic

  • * Servei de revisió inclou la disponibilitat de servei i la ma d'obra.
Contracte de manteniment Calderes Gas-Oli

Tipus de contracte Revisió Bàsic Bàsic + Recanvis Bàsic + Aire Condicionat Industrial
Servei Revisió Obligatòria (RITE)
Desplaçament
Ma d'Obra
Totes les intervencions incloses *
Recanvis originals inclosos (10 anys)
Certificat anual Manteniment
Assessorament Energètic

  • * Servei de revisió inclou la disponibiliad de servei i la ma d'obra.