1.   OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús del nostre lloc web, de què és titular CAT VALLÈS SL . La navegació pel lloc web de CAT VALLÈS SL atribueix la condició d'usuari de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Aviso Legal. El vostè respondrà davant CAT VALLÈS SL o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.


2.   IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

CAT VALLÈS SL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: CAT VALLÈS SL
 • El seu CIF és: B61895728
 • El seu domicili social està a: CL PARE FONT, 142 - (08223) TERRASSA

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb CAT VALLÈS SL es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.


3.   Condicions d'accés y utilizació

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure, no obstant això, CAT VALLÈS SL condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.
Vostè garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CAT VALLÈS SL i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CAT VALLÈS SL i a no emprar-los per, entre d'altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAT VALLÈS SL o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CAT VALLÈS SL presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d'altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CAT VALLÈS SL o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAT VALLÈS SL o de tercers.
 • Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a CAT VALLÈS SL, sense que puguin entendre com cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CAT VALLÈS SL, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa li atribueixi cap dret sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CAT VALLÈS SL i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de CAT VALLÈS SL dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a CAT VALLÈS SL. En tot cas, l'enllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de dur a terme manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre CAT VALLÈS SL, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.
CAT VALLÈS SL no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi tenint en compte els mateixos.


4.   EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

CAT VALLÈS SL exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 • La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, CAT VALLÈS SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CAT VALLÈS SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CAT VALLÈS SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAT VALLÈS SL no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers.


5.   PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb CAT VALLÈS SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web de CAT VALLÈS SL, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).


6.   Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.