Què és la biomassa?

L'energia a través de la biomassa és bàsicament utilitzar la matèria orgànica com a font energètica. Aquesta matèria orgànica, és heterogènia. Poden ser des de desfets d'agricultura (ossos d'oliva, closques de fruits secs, restes de poda de vinya ...) a restes de fusta, com pellets o serradures.

Es tracta d'un tipus de producció d'energia més barata, renovable i amb menys emissions per la seva forma de combustió. A més, ajuda a mantenir nets els boscos de manera que ajuda en la prevenció d'incendis.


Com es processa la biomassa?

S'utilitzen calderes on el material es crema a poc a poc, el que genera també cendres que poden ser usades posteriorment com a adob. Si s'instal·la un acumulador, es pot emmagatzemar la calor sobrant generat.


Per a què s'utilitza?

Generalment per generar calor, i a nivell industrial en ocasions per electricitat, tot i que és un procés més laboriós. Es poden instal·lar calderes de biomassa en els habitatges, per obtenir calefacció i escalfar aigua.


Avantatges de la biomassa

La biomassa resulta una font d'energia renovable més barata, segura i eficient, amb menys emissions i que contribueix al manteniment dels boscos o al reciclatge de residus agrícoles.

Cal no oblidar que aquesta matèria orgànica ha d'obtenir-se de forma controlada i sostenible.


Quins factors beneficien a la biomassa?

L'ús de la biomassa com a font alternativa d'energia neta s'ha vist considerablement ajudat per una sèrie de factors:

  • Pujada del preu del petroli.
  • Creixement de la producció agrícola.
  • El canvi climàtic.
  • Augment de la preparació tècnica i el coneixement científic en la investigació de renovables.
  • Escenari econòmic propici per a l'explotació de plantes de biomassa.
  • Traves burocràtiques a un altre tipus de promoció d'energies renovables.


Per aquestes raons són molts els països que opten per fer ús de centrals de biomassa, sent Europa el principal focus d'actuació amb les cinc centrals més grans del món a Anglaterra, Polònia i Finlàndia.


Contracte de manteniment BiomassaAparell Estufa Caldera Industrial
Tipus de contracte Revisió Bàsic Bàsic Bàsic
Servei Revisió Obligatòria (RITE)
Desplaçament
Ma d'Obra
Totes les intervencions incloses * * *
Recanvis originals inclosos (10 anys)
Certificat anual Manteniment
Assessorament Energètic

  • * Servei de revisió inclou la disponibilitat de servei i la ma d'obra.
  • * Biomassa, no inclou la intervenció ocasionada per excés de cendres i/o bruticia.